Thursday, November 01, 2007

 

sadness


Friday, September 28, 2007

 
DOTA NA

Gusto ko sanang sabihin ang hirap ng dota.Hindi naman puwede dahil adik ako.Gusto ko sanang umamin na ako ang nagpanalo
baka lang magalit ang mga kalaro ko. Kung puwede lang sanang hintayin mo ako, darating ako diyan mananalo tayo. Mousepad,
Mousepad, huwag mo akong iwan. Oh my god oh my god ayokong matalo. baka ako'y umiyak manghina't malason.

Romansa Bilang 3

Tuesday, April 24, 2007

 
Respect Comes To Those Who Deserve Respect.

I admire people who can stand out for what they believe in.
Vote For Lt. Trillanes = Oakwood Mutineer For Senator.

Cesar Montano, I hope you know what you're getting into.
Don't abuse

Love Your Country

Monday, December 25, 2006

 
Malamig ang buwan noong disyembre, 1935.
Ang lamig ng panahon.
Sinisindihan ang mga ilaw sa kalye nang bigla kang tumambid.

Wag mo akong lingunin binibini...
Hindi ako karapat dapat...

Kontrobersya pagdating ng ika 2 ng umaga...

Parating na ang mga hapon! - courtesy of roel from kas 1

Ang mga hapon melda... ang mga hapon, ang dami nila....
Hindi ko kaya ito mag isa Tumakbo ka na melda!!!!!!!

Ayokong iwan ka, ikaw ang buhay ko.
Ayoko rin mahal ko, pero.. ang buhay mo ang masmahalaga.

Ang lahat ay mawawalan ng saysay.
Ngunit ang mga sampagita!

Iwan mo na sila, masmahalaga ka kaysa sa mga iyan...
Ngunit Julito...

Wala nang ngunit ngunit umalis ka na... Hindi ko kayang makita kang masaktan...

Takbo na !!
Takbo...

Nahan

Diba sabi mo.. kay ganda ng lahat.
Kulay rosas pa ang mga bulaklak

Tila Sa akin Ay Ayaw Kang Magtapat
Iyan ba ang sabi mong pagibig ay wagas

Ang iyong ngiti dati ay kay tamis...
Pag ikaw at ako ay nagkakalapit...

Nahan Ang Yakap Mong Dati Ay Mahigpit
At ang ligaya kong matamis mong halik

 
Kay Ganda Ng Buhay....

Ang bilis mong nawala nena, san ka ba nag punta?
Kaninang umaga pa ako nag hihintay...

Huwag mong ibahin ang naririryan Julio...
Ang bukas ay may bakas ng nakaraan.

San man bumaling ang panaho'y ikaw pa rin ang pinakamaganda.

Ang ganda mo sa iyong damit.

Salamat....

 
I was drinking one day...

and i thought of the world by a hillside.

Flowers, daffodils to be exact...
A kite...
That flies on its own.

A cart that went to the moon..

Where were you that day?
I was experiencing the world.

I never knew you, you never knew me. But in spite of that.
You change color like the hills, you change rotation like the sun.

The world in its 5 dimensions, satellites befall. the stars embrace your beauty and the wind calls out your woe.

In spite of the many million galaxies, still..
The hillside remained a hill.

And then there was a shadow... was it human? i would never know for in that very moment life flushed before me.

it's calling me out... what if i never get to find out? what if i'm afraid?

never mind i'll take the risk....

Saturday, December 02, 2006

 
,au osamg i,agamg do ,p jajaglam amg ,ata lpmg do la ,agogosmam tiriam ,pmg alp
u wag ,asakatam lajot alp [ara sa oup au osamg jora, at do da[at ,agda,da, do ,p ;amg a;a, ma lajot [a ,a;o magomg ;amgot amg bawsat samda;o ,ag,i;a mamg ja;ol ,pu di,a,[o [agobog ,p [agbogo lp la[wa jora, wa;a la bamg [alora,da, dobat alpu tap ;amg ma magdadara, at matitilsp rom ,aossaa;os ,p ba sa alom ma ,atitijam lamg ,aja;om sa bawat samda;omg jora, matom dobat alpu tap ;amg ma magdadara, at matitilsp rom ,aoaa;os ,p ba sa alom ma ,atitijam lamg ,aja;om sa bawat samda;omg jora, matom

Monday, November 27, 2006

 
sangrila

 
inthemosttriavialplayofwordsdothemostbeautifulsongscomefrom.

angbulaklakpaghindimodiliganaynalalanyangunit
sasaglitnamalimutan,angbuhaykongtanga

angpagibigdimonanaisinnymawala
anggandangwikaparangdula
anggandamo

paanokitamspsdsdslsms6sn
sapatnabangmahalinlangkitamagpakailanpaman

 
bata ka ba?
o alibata?

- the world's most enigmatic question.sino ba ang taong ito sa aking buhay.

patay.tayo.walang.takas.anung.gagawin.natin.

khithindituruan.nakapagtataka.natutuhandin.magmahal.
magmahalngtunay.ngwagas.ngwalangalinlangan.
angtaopagnagmahalisalamang.

sinobaikaw
sinobaikawnasyangdinakikita
dinaaaninag
ikawanghari
ikawangreyna.
alilamoako.

gantantaonglahat
okaysaklapngbuhay

Tuesday, October 03, 2006

 
hgfghfghfghfgh

This page is powered by Blogger. Isn't yours?