Monday, December 25, 2006

 
Malamig ang buwan noong disyembre, 1935.
Ang lamig ng panahon.
Sinisindihan ang mga ilaw sa kalye nang bigla kang tumambid.

Wag mo akong lingunin binibini...
Hindi ako karapat dapat...

Kontrobersya pagdating ng ika 2 ng umaga...

Parating na ang mga hapon! - courtesy of roel from kas 1

Ang mga hapon melda... ang mga hapon, ang dami nila....
Hindi ko kaya ito mag isa Tumakbo ka na melda!!!!!!!

Ayokong iwan ka, ikaw ang buhay ko.
Ayoko rin mahal ko, pero.. ang buhay mo ang masmahalaga.

Ang lahat ay mawawalan ng saysay.
Ngunit ang mga sampagita!

Iwan mo na sila, masmahalaga ka kaysa sa mga iyan...
Ngunit Julito...

Wala nang ngunit ngunit umalis ka na... Hindi ko kayang makita kang masaktan...

Takbo na !!
Takbo...

Nahan

Diba sabi mo.. kay ganda ng lahat.
Kulay rosas pa ang mga bulaklak

Tila Sa akin Ay Ayaw Kang Magtapat
Iyan ba ang sabi mong pagibig ay wagas

Ang iyong ngiti dati ay kay tamis...
Pag ikaw at ako ay nagkakalapit...

Nahan Ang Yakap Mong Dati Ay Mahigpit
At ang ligaya kong matamis mong halik

 
Kay Ganda Ng Buhay....

Ang bilis mong nawala nena, san ka ba nag punta?
Kaninang umaga pa ako nag hihintay...

Huwag mong ibahin ang naririryan Julio...
Ang bukas ay may bakas ng nakaraan.

San man bumaling ang panaho'y ikaw pa rin ang pinakamaganda.

Ang ganda mo sa iyong damit.

Salamat....

 
I was drinking one day...

and i thought of the world by a hillside.

Flowers, daffodils to be exact...
A kite...
That flies on its own.

A cart that went to the moon..

Where were you that day?
I was experiencing the world.

I never knew you, you never knew me. But in spite of that.
You change color like the hills, you change rotation like the sun.

The world in its 5 dimensions, satellites befall. the stars embrace your beauty and the wind calls out your woe.

In spite of the many million galaxies, still..
The hillside remained a hill.

And then there was a shadow... was it human? i would never know for in that very moment life flushed before me.

it's calling me out... what if i never get to find out? what if i'm afraid?

never mind i'll take the risk....

Saturday, December 02, 2006

 
,au osamg i,agamg do ,p jajaglam amg ,ata lpmg do la ,agogosmam tiriam ,pmg alp
u wag ,asakatam lajot alp [ara sa oup au osamg jora, at do da[at ,agda,da, do ,p ;amg a;a, ma lajot [a ,a;o magomg ;amgot amg bawsat samda;o ,ag,i;a mamg ja;ol ,pu di,a,[o [agobog ,p [agbogo lp la[wa jora, wa;a la bamg [alora,da, dobat alpu tap ;amg ma magdadara, at matitilsp rom ,aossaa;os ,p ba sa alom ma ,atitijam lamg ,aja;om sa bawat samda;omg jora, matom dobat alpu tap ;amg ma magdadara, at matitilsp rom ,aoaa;os ,p ba sa alom ma ,atitijam lamg ,aja;om sa bawat samda;omg jora, matom

This page is powered by Blogger. Isn't yours?