Friday, September 28, 2007

 
DOTA NA

Gusto ko sanang sabihin ang hirap ng dota.Hindi naman puwede dahil adik ako.Gusto ko sanang umamin na ako ang nagpanalo
baka lang magalit ang mga kalaro ko. Kung puwede lang sanang hintayin mo ako, darating ako diyan mananalo tayo. Mousepad,
Mousepad, huwag mo akong iwan. Oh my god oh my god ayokong matalo. baka ako'y umiyak manghina't malason.

Romansa Bilang 3

This page is powered by Blogger. Isn't yours?