Monday, November 27, 2006

 
bata ka ba?
o alibata?

- the world's most enigmatic question.sino ba ang taong ito sa aking buhay.

patay.tayo.walang.takas.anung.gagawin.natin.

khithindituruan.nakapagtataka.natutuhandin.magmahal.
magmahalngtunay.ngwagas.ngwalangalinlangan.
angtaopagnagmahalisalamang.

sinobaikaw
sinobaikawnasyangdinakikita
dinaaaninag
ikawanghari
ikawangreyna.
alilamoako.

gantantaonglahat
okaysaklapngbuhay

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?