Monday, December 25, 2006

 
Kay Ganda Ng Buhay....

Ang bilis mong nawala nena, san ka ba nag punta?
Kaninang umaga pa ako nag hihintay...

Huwag mong ibahin ang naririryan Julio...
Ang bukas ay may bakas ng nakaraan.

San man bumaling ang panaho'y ikaw pa rin ang pinakamaganda.

Ang ganda mo sa iyong damit.

Salamat....

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?